Kontakt

E-mail: szymon.denise<m@łp@>gmail.com
LinkedIn: http://pl.linkedin.com/in/szymonjessa
Osobiście podczas spotkań grupy www.mlgdansk.pl